13 / Օգոստոս / 2020 : 15-37

Հաստատվեց հակաճգնաժամային 23-րդ միջոցառումը. ովքե՞ր են շահառուները

 

Հաստատվեց հակաճգնաժամային 23-րդ միջոցառումը. աջակցություն կցուցաբերվի տուրիզմի ոլորտին

 

Աջակցություն զբոսաշրջությանն ուղղակիորեն առնչվող առանձին ոլորտներում գործող տնտեսվարողներին:

Շահառու կարող են դառնալ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ չհանդիսացող այն իրավաբանական անձինք կամ հաշվառված անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք՝

▪️ստեղծվել են մինչև 2020 թվականի մարտի 31-ը

▪️ միջոցառման շրջանակում տրամադրվող աջակցության ամսվա ընթացքում ունեցել են առնվազն 3 աշխատող

▪️ 2020 թվականի առաջին եռամսյակի կամ այդ եռամսյակում ընդգրկված որևէ ամսվա համար ներկայացված ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկի և (կամ) շրջանառության հարկի հարկային հաշվարկով տնտեսավարողի գործունեության առնվազն 50 տոկոսը վերաբերել է հետևյալ ոլորտներին՝

☑️կացության կազմակերպում

☑️հանրային սննդի կազմակերպում

☑️զբոսաշրջային գործակալությունների և օպերատորների գործունեություն, տեղերի ամրագրում և զբոսաշրջային ոլորտի այլ ծառայություններ

☑️առողջության վերականգնման կարիք ունեցող անձանց սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ։

Սույն որոշմամբ նախատեսվում է ամսական դրամաշնորհի տրամադրում, ժամանակահատվածը ընդգրկում է 2020 թվականի հուլիսից մինչև 2021 թվականի մարտ ամիսը ներառյալ։

Դիտվել է 21545անգամ
Վերջին լուրեր