24 / February / 2020 : 13-40

Henrikh Mkhitaryan’s press conference in Rome

Henrikh Mkhitaryan, the captain of the Armenian national team, who moved to Roma from Arsenal, has returned to Rome.

The Italian club held a press conference with the participation of Armenian football player and sports director Gianluca Petraki.

He expressed happiness to join Roma.

According to him, they need now to focus on club work.

The football player noted he is not afraid of criticism and he is here in Rome to help Roma win new titles.

According to him, his move to Roma took place on the last day of the transfer window and he did not participate in the talks with his agent.

Mkhitaryan expressed hope he would answer questions in Italian next time.

 

Author's cover photo
Published on 24 / February / 2020 : 13-40
Published by Vigen Kirakosyan

Lorem Ipsum-ը տպագրության և տպագրական արդյունաբերության համար նախատեսված մոդելային տեքստ է: Սկսած 1500-ականներից` Lorem Ipsum-ը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք է:

Viewed 4952times
Latest news