13 / September / 2022 : 17-37

UCL-professor: “Azerbeidzjan is bezig met etnische zuivering van Armenen in veroverde gebieden”


De spanningen tussen Armenië en Azerbeidzjan lopen opnieuw erg hoog op. Beide partijen schuiven elkaar de schuld in de schoenen, maar UCL-professor Bernard Coulie is duidelijk. Hij wijst nadrukkelijk in de richting van Azerbeidzjan. Dat land zou profiteren van Russische zwakte, keuzes van de Europese Unie en zijn militaire overmacht om niets minder te bereiken dan een etnische zuivering.
Afgelopen nacht voerde Azerbeidzjan zware beschietingen uit op Armenië. De laatste weken waren er al verschillende gevechten waarbij meerdere doden vielen. Een belangrijk deel van de inzet van de strijd is het betwiste gebied Nagorno-Karabach. Dat ligt in Azerbeidzjan, maar wordt bewoond door Armeniërs. Volgens professor Bernard Coulie, verbonden aan de UCL en Armenië-specialist, is de situatie problematisch.
In 2020 was er al een oorlog in de regio en de opflakkering van nu is niet toevallig, meent de professor. Hij merkt op dat er conflicten zijn in heel de Kaukasus. Naast Armenië en Azerbeidzjan is de situatie in Georgië ook gespannen. “Dit toont aan dat er proxy-oorlogen zijn in de regio, de landen worden gebruikt in het machtsspel rond Rusland.”
Westerse landen, Rusland, Turkije en Iran laten zich niet onbetuigd. Daarbij speelt natuurlijk de invloed van de oorlog in Oekraïne. Daar heeft Rusland het momenteel erg moeilijk en de oorlog trekt alle aandacht naar zich toe. Azerbeidzjan profiteert van de verslapte aandacht. Professor Coulie wijst erop dat de situatie erg complex is. “Er zijn geen unieke allianties. Elk land heeft meerdere partners die onderling vijandig zijn. Dat zorgt voor een kluwen van tegenstrijdige belangen.”


Multipolaire wereld

Coulie wijst erop dat dit het gevolg is van de grote verschuivingen de afgelopen decennia. “De USSR en de Muur zijn gevallen, we leven nu in een multipolaire wereld waar veel meer onduidelijkheid heerst, die veel minder stabiel is en dat is een belangrijke factor in het huidige conflict.”

Een blik op de onderlinge relaties leert al snel hoe lastig de situatie is. Zo is Turkije een bondgenoot van Azerbeidzjan, terwijl Rusland en Turkije een ambigue relatie hebben. Turkije zit namelijk in het kamp van de NAVO en heeft nog altijd zicht op een eventuele toetreding tot de Europese Unie. Dezelfde Europese Unie steunt Armenië en Georgië, die democratische ambities hebben, maar ze werkt even goed samen met Azerbeidzjan in het licht van goed nabuurschap. De EU stuurt daarbij geld en mensen naar die laatste. Tegelijk veroordeelt de EU Azerbeidzjan omwille van mensenrechtenschendingen, maar koopt ze er ook extra gas om minder afhankelijk te zijn van Rusland. “Dat is het spel van vandaag.”


Volgens de professor is de situatie problematisch. “De EU hanteert een dubbel discours: een van waarden, democratie en mensenrechten langs de ene kant en een harde realpolitik langs de andere. Het akkoord rond gastoevoer naar Europa is compleet in strijd met de Europese waarden, maar zo werkt de wereld nu eenmaal.”

Azerbeidzjan agressor


Het is volgens professor Coulie wel duidelijk dat Azerbeidzjan in dit conflict de agressor is. “Het land profiteert van de Russische problemen om de limieten van het staakt-het-vuren in vraag te stellen en het probeert territoriale winst te boeken.” Omgekeerd beroept Armenië zich op de overeengekomen wapenstilstand. Armenië verdedigt zich, maar krijgt verwijten naar het hoofd geslingerd van Azerbeidzjan.

De professor trekt daarbij uitdrukkelijk aan de alarmbel, want hij waarschuwt dat Azerbeidzjan momenteel bezig is aan niets minder dan een etnische zuivering in de veroverde gebieden. “Armeniërs worden verjaagd en hun monumenten worden afgebroken. Azerbeidzjan is bezig met een eliminatie van het Armeense karakter van de regio om aan te tonen dat het gebied nooit Armeens zou zijn geweest.”

Het christelijke Armenië kan hier bitter weinig tegen doen. “Het land is straatarm en heeft geen middelen. De grenzen zijn gesloten met de vijandige buurlanden, het krijgt geen steun van Rusland en in feite wil geen enkel land iets doen voor Armenië. Ook de Europese Unie blinkt uit in afwezigheid. De laatste oorlog verliep catastrofaal voor Armenië en niemand kan of wil helpen, Armenië is volledig verlaten.”
Viewed 17308times
Latest news