24 / February / 2020 : 16-08

Canada PM and German chancellor decide to support UK over Skripal case

Canada's Prime Minister Justin Trudeau and German Chancellor Angela Merkel have agreed full support to Britain in connection with the investigation over Sergey Skripal's case.

The Prime Minister and the Chancellor share the concern over the case of poisoning with nerve substance in the United Kingdom and confirm the importance of solidarity among NATO member states on the matter, Canada’s government said in a statement.

Former colonel of Russian intelligence Sergey Skripal and his daughter were found unconscious in Salisbury on March 4. According to British government, they were poisoned by Russia-produced nerve agent. Skripal got asylum in Britain after exchange between Russia and U.S. when Russia handed over ten people.

As reported earlier, UK Prime Minister Theresa May accused Russia of being responsible for attack on Sergei Skripal and decided to expel 23 Russian diplomats from UK. May has confirmed no ministers or members of the royal family will attend the World Cup in Russia.

Trump says it looks like the Russians were behind Skripal's poisoning


Theresa May ready to take other steps against Russian provocation


Russian Foreign Ministry: Theresa May's statement is gross provocation

Author's cover photo
Published on 24 / February / 2020 : 16-08
Published by Vigen Kirakosyan

Lorem Ipsum-ը տպագրության և տպագրական արդյունաբերության համար նախատեսված մոդելային տեքստ է: Սկսած 1500-ականներից` Lorem Ipsum-ը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք է:

Viewed 4826times
Latest news