29 / February / 2020 : 12-21

Memorial for Serge Samoniantz Scheduled for Sunday

A memorial gathering celebrating the life of long-time community activist, former English Editor of Asbarez and devoted member of the Armenian Revolutionary Federation Serge Samoniantz will be held on Sunday, March 4 at 7 p.m. at the Montebello Armenian Center, 420 Washington Boulevard.

Samoniantz passed away on Monday, February 26.

In lieu of flowers contributions may be made to Asbarez and Hai Tahd. Checks may be payable to Armenian Media Network, 1203 North Vermont Avenue, Los Angeles, CA 90029.

Author's cover photo
Published on 29 / February / 2020 : 12-21
Published by Vigen Kirakosyan

Lorem Ipsum-ը տպագրության և տպագրական արդյունաբերության համար նախատեսված մոդելային տեքստ է: Սկսած 1500-ականներից` Lorem Ipsum-ը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք է:

Viewed 1740times
Latest news